Sino Na Si Ninoy Sa Atin Ngayon?

Ang aking kauna-unahang video entry para sa Aurora Metropolis patungkol sa ika-28 taong pagkamatay ng sinasabing “the greatest president we never had”. Isang paggunita at pampagising sa mga Pilipino kung para saan ang kamatayan ng magiting na si Senador Benigno “Ninoy” Aquino, Jr.

Pahabol: Paumanhin kung ngayon ko lang nailathala ang video na ito na nagawa ko pa noong mismong Agosto 21. Masyado lang po akong naging abala sa mga bagay-bagay. Magkagayunman, hindi naman siguro limitado lang sa Agosto 21 ang paggunita sa kanyang kamatayan.