Writer’s Block + Mental Block = Disturb

Masakit mang sabihin ay wala akong maisulat para sa inyo sa mga sandaling ito. Hindi ko alam kung pang-ilan na ito pero eto ang unang beses na natatandaang kong nagsabay ang writer’s block at mental block. At dahil nagsanib-puwersa ang dalawang ito, seryoso, hindi maganda ang pakiramdam ko.

Sana’y meron akong katulad na parang nadidistorbo ang utak at parang magkakasakit kapag walang naisusulat na obra. Marami akong mga ideyang naiisip, pero bukod sa mga ideyang iyon, ay wala nang sumusunod na mga salita ang lumalaban para maitayo ang aking istorya.

Noong nagpunta ako noong Agosto 28 sa Westpoint (yung lugar ng mga beki sa Cubao), marami akong naging inspirasyon para magsulat ng maraming kuwento, pero hindi ngayon. Maaaring makasulat ako bukas (sana talaga) at maihain ko sa inyo. Para saan pa ang pagiging manunulat ko kung magpapatalo ako sa dalawang istorbo sa buhay ko.

.

.

August 30, 2010 06:51pm

LemOrven