Panatang Pambakla

Ang tulang ito ay aking nilikha upang gawing personal na pangako sa sarili at sa bansa na ako’y magiging “huwarang nilalang” ng Republika ng Pilipinas. (Nagawa ko ito dahil alam kong ito’y napapanahon. =D)

First posted in my Facebook account June 23, 2010.

PANATANG PAMBAKLA

Ako ay isang bakla
Isinilang sa bansang malaya
Tahanan ng sambayanang maligaya
At may makulay na kultura

Patuloy akong magiging sagisag
Ng isang Pinoy na matatag
Masayahin, palakaibigan
At may malasakit sa kapwang nangangailangan.

Papatunayang karapat-dapat ako
Sa paggalang ng lipunang ito
Magiging mahalagang instrumento
Sa pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao.

Tapat akong magmamahal
Hindi manloloko o magiging taksil
Mananampalatayang taos sa Maykapal
At sa nang-aapi’y hindi papatalo o papasikil.

Ako ay baklang Pilipino
Kakaiba’t natatangi sa mundo
Humaharap sa lahat nang taas-noo.

June 21, 2010 12:20 noon